Skip to content

children’s day images in Assamese

Children’s day wishes, quotes in assamese with image ||শিশু দিৱসৰ শুভেচ্ছাবাণী থকা ফটো ||

 আজি 14 নৱেম্বৰ আৰু এই দিনটো আমি ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু ৰ জন্মদিন সোঁৱাৰিবলৈ আমি শিশু দিৱস(Children’s day) হিচাবে পালন কৰোঁ। আহক তলত দিয়া… Read More »Children’s day wishes, quotes in assamese with image ||শিশু দিৱসৰ শুভেচ্ছাবাণী থকা ফটো ||